Interrumperen

Photo by Julia M Cameron on Pexels.com

Soms voer je een telefoongesprek, en zie je heel af en toe de kans om iets in te brengen. Wat dan direct gevolgd wordt door een ellenlange interrupt van die ander, waarop niets meer gezegd kan worden. En dat die interrupt gepaard gaat met een steeds luidere stem, alsof wat ik wil inbrengen niet belangrijk… Lees verder Interrumperen

Scroll Up

Subscribe

Just subscribe to my newsletter
to receive all fresh posts

home3-hero-img.jpg