Waar zijn ze bang voor?

Ondanks dat ik me nauwelijks interesseer voor politiek enzo, hoor ik recentelijk toch wat alarmbellen rinkelen qua feministische inslag. Het gaat niet goed – en dat is echt een verklaring beneden de waarheid – met onze rechten als vrouw. In de VS mag je potdorie niet eens beslissen over je eigen lichaam en de wijze waarop je zelf richting wil geven aan de rest van je leven. En nu lees ik dat er in het Russische parlement even tussen neus en lippen goedkeurend wordt gestemd over het toestaan van huiselijk geweld. Hoe bespottelijk is dit, anno 2017?

Ik sta – echt waar – al bijna op de barricades. Nu ben ik me aan het bezinnen hoe ik dat het beste kan aanpakken.

Moeten we het heerschap opnieuw overweldigen? Gekleed als in een Superwoman outfit? Je weet wel, met vuurrode haren, en pronte vormen, hoewel ik me dan misschien moet worstelen in een of andere strak keurslijf à la Kim Kardashian. De vraag is of ik dat wel wil. Ze hebben me hoe dan ook maar te accepteren zoals ik ben.

Ik voel niet zoveel voor die feministische aanpak gedurende de jaren zeventig uit de vorige eeuw. Ik ga echt de deur niet uit zonder een decente beha. Want de jaren dat mijn tepels in die noordelijke richting wezen liggen te ver terug in mijn geheugen. Helaas.

Nee, dit is onzin natuurlijk. Ik probeer hoe dan ook de humor er van in te blijven zien.

Even ter herinnering, voor het heerschap dat nog twijfelt…

Het feminisme is een maatschappelijke en politieke stroming die streeft naar dezelfde rechten en mogelijkheden voor vrouwen zoals die gelden voor mannen. Dit streven wordt ook wel de emancipatie van de vrouw genoemd. In het feminisme wordt de scheve (machts)verhouding tussen mannen en vrouwen bekritiseerd.

Misschien waren deze laffe acties ook wel te verwachten, want het heerschap hoeft met deze regelingen niets. Ze hoeven niet te veranderen. Ze hoeven zich niet aan te passen. Zij mogen alles. Dat is op en top dat inflexibele denkvermogen wat heren zo kenmerkt. Het getuigt ook niet van enige intelligentie, never mind emotionele intelligentie.

Want laten we wel wezen, mannen die vrouwen onderdrukken zijn alleen maar bang om qua kracht in te boeten dan wel te verliezen. Dat doen ze met onderdrukken sowieso, maar omdat ze gelijkheid nog nooit een kans hebben gegeven, zullen ze dat positieve resultaat waarschijnlijk nooit echt kúnnen inzien…

 

De positie van de vrouw anno 2015

Bepaald nerveus word ik als ik zie dat in sommige werelddelen de vrouw niets méér waard is dan broedmachine spelen voor het heerschap dat aan de macht is. Het baart me oprecht zorgen dat een vrouw als ‘minderwaardig’ verlengstuk van de man wordt gezien.

Die machthebbers moeten wel heel bang zijn voor vrouwen. Waar komt die angst toch vandaan? En hoe kunnen wij, vrouwen, daar in vreedzaam protest verandering in brengen? Gezamenlijk, en op afstand?

Als atheïst wil ik persé geloven (?!) dat religie niet louter de grondslag is voor het stelselmatig weigeren om de macht te verdelen tussen de seksen. Ik weet dat samenwerking tussen geslachten zoveel meer mogelijkheden oplevert omdat beide gezamenlijk zoveel meer te bieden hebben.

Tegelijkertijd besef ik dat ik me nu op glad ijs begeef. Ik kan beter niets schrijven over geld, politiek en religie. Maar waar maak je je dan sterk voor, vraag ik me af?