Tagemotie

#WOT deel 16: emotie

#

Nee, begrijpen zal ik mijn emoties wel nooit. Of die van die ander. Maar goed, ze zijn er. Voltallig. In overvloede aanwezig. Ik ben letterlijk van niets gespeend, en anderen ook niet, of zou dat betekenen dat er toch iets van menselijkheid in mij en anderen schuilt? Emoties zijn gevoelens. Mensen hebben die, en dat maakt dat ze volmaakt on-perfectionistisch zijn. Snap je al wat ik wil zeggen...

Scroll Up