Knagende onzekerheden

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Na mijn vakantie zag ik – neen, dat is niet waar, deze vacature stond daarvóór ook al – een leuke vacature voor Front Office Medewerker (kortweg: Receptioniste) in een hotel hier in de stad. Ik schreef enthousiast mijn motivatie, paste mijn curriculum vitae iets aan, en verstuurde het. De maandag erop ontving ik ’s morgens een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Mijn Eureka!-gevoel tierde welig, dat kun je je voorstellen. Zo blij was ik met deze uitnodiging!

Diezelfde middag echter ontving ik alweer een e-mail met de melding dat ze inmiddels toch iemand anders hadden aangenomen. Wég enthousiasme! Wég blijheid! Het is dat ik diezelfde middag ook Coco (mijn nieuwe kat) had opgehaald, want anders…

Het schiet niet op!

Hoewel ik me wel weer kan verblijden met nieuw vrijwilligerswerk. Het takenpakket dat daarin voor me ligt, is vrij immens. En daar beginnen wat mij betreft de knagende onzekerheden.

Vanzelfsprekend ben ik blij dat ik van de straat en nog belangrijker: uit de kroeg word gehouden, maar het niet ontvangen van een degelijk salaris gaat uiteindelijk wel wringen. Zeker als je weet, dat je alle taken zult moeten doen, die je in een rechtgeaarde en betaalde functie ook zou moeten kunnen en doen.

Nogmaals, ik zou ontzettend dankbaar moeten zijn dat er zoiets bestaat als vrijwilligerswerk! Het heeft me al die jaren dat ik geen baan had toch maar weer wel ontzettend verstandig en op pijl gehouden. Ik mag zelfs stellen dat mijn onzekerheid daardoor iets minder ging knagen. En dat ik wat vrijer kon zijn in mijn doen en laten.

Dan toch die aarzelingen

Terwijl ik weet dat dat bezig gehouden worden met zinvolle zaken me uiteindelijk ook een soort van voldoening zou moeten schenken. Het is potdorie! niet een salaris! Nochtans kan ik haast niet wachten te beginnen en er een punt van te maken een mooie en goede prestatie neer te zetten. Tja, zo ben ik dan ook wel weer.