Onderweg

Photo by Joris Neyt on Pexels.com

De zwaan sloeg haar vleugels van schrik uit op het moment dat de auto achter haar even kort toeterde. Midden op de weg, versperde ze het pad van een paar auto’s met een opstopping tot gevolg, wat al gauw filevormende neigingen vertoonde.

De zwaan nam de tijd, keek even om, om te zien of haar 4 volgelingen, waarschijnlijk haar gezin, ook zou oversteken.

Ik vind dat een prachtig mooi beeld wat maar blijft hangen. De natuur, die eventjes voorrang vraagt, zelfs opeist, op onze ietwat gewraakte rat-race. De zwaan en haar gevolg waren daar ietwat verdwaald geraakt hier in onze bosrijke omgeving op het meest zuidelijke puntje van Haarlem.

Want of ze het nu wisten of niet, deze wandeling was niet geheel zonder risico. En tergend langzaam staken ze deze drukke weg over om de tegenover gelegen sloot te bereiken.

Achteraf sla ik mezelf voor het hoofd dat ik niet even de tijd heb genomen om dit beeld vast te leggen in een foto.

Dat beeld van een tandenknarsende en gehaaste automobilist die op zo’n moment wel enig begrip tentoon moet spreiden. En die zo’n prachtige zwanenfamilie alle gelegenheid moet geven de oversteek in hun eigen tempo te voltooien. En al die auto’s daarachter die een verkeersopstopping garanderen. Zelfs als een zwaan dan besluit dat ze doodgemoedereerd best even een tukkie kan doen, midden op de weg.

Innerlijk besterf ik het dan even. Inwendig proest ik het uit. Dat maakt mijn dag dan – al was het maar voor heel even – helemaal goed.