Taboes

We leven anno 2022. En ergens bespeur ik dat onze jongere generatie stappen terug wil zetten. Qua taboes. Dat heet, dat ik denk dat er zaken zijn die op slot gaan die juist openheid nodig hebben. Dat heet: dat er op hetzelfde moment een wereld zou opengaan als de taboes weer eens van het slot gaan.

Nu moet ik natuurlijk met een voorbeeld komen en iets benoemen waarvan ik weet dat niemand het bespreekbaar wil maken. Nu een beter voorbeeld dan de menopauze is er niet.

Had ik veertig jaar geleden geweten hoe het is om een vrouw met hormonale kwesties te zijn, en hoe de toekomst er voor mij zelf uit had komen te zien, had ik een ander toontje gezongen. En daar steekt het voor mij. Dat wist ik niet. En ik weet het nog steeds niet. Maar troost je, zelfs de medici weten het niet.

Dat komt natuurlijk omdat de medische wetenschappen zich met name richten op de gezondheid van de man. Er is nog maar bitter weinig bekend over hoe vrouwen medische zaken werkelijk zelf ervaren. Hoe krom is dat?

Onlangs roerde een jong neefje van mij zich, toen het onderwerp seks ter sprake kwam. Zijn vraag was min of meer:

Heeft u nog steeds seks, dan?”

En dat verbaasde mij oneindig (en niet louter omdat hij me nog steeds netjes aanspreekt met “u”). Ik klopte eens op de bank, zei dat hij naast me mocht komen zitten, zodat wij daar eens ongebreideld over uit zouden weiden. Of over bomen, hoe je het ook wilt noemen.

Hij weigerde. Of steigerde, naar gelang je dat als gespreksonderwerp wilt zien.

En dat verbaasde me opnieuw. Zie je, want de jeugd is preuts. Preutser dan wij ooit waren. Preutser dan dat ik graag zou willen zien. Hoe kom je er immers op, in de leeftijd van zo pak ‘em beet, 24 jaar, dat ouderen geen seks meer hebben of willen hebben, immers?

Nu de spreuk: “Pluk de dag, voordat je in een vaas eindigt” siert ze welig.