Gaan we voor- of achteruit?

Anno 2016 heb ik het idee dat we weer langzaam op onze schreden terugkeren naar een hele ouderwetse situatie. En dat komt de positie van ons vrouwen niet ten goede. Als altijd ben ik van mening dat je zelf het goede voorbeeld moet geven, zoals de Engelse uitdrukking: ‘lead by example‘ zo mooi stelt.

En het is vaak knokken tegen de bierkaai. Als ik een artikel over mijn voornemen terug te keren naar het feminisme schrijf en dat letterlijk wordt overgenomen op dedagelijksespiegel.nl, dan kun je er prat op gaan dat een of andere mannetjesputter dat weerlegt door zijn sneue interpretatie van dames onder ons. Aan de ene kant vind ik dat wel humoristisch – dat wil zeggen: ik wil erom kunnen lachen – maar tegelijkertijd heb ik de neiging om hiervan in een diepe depressie te zinken.

Hoe is het mogelijk dat we anno 2016 de heren nog steeds moeten overtuigen dat we als vrouw toch minstens gelijkwaardig aan de man zijn?

Wil en moet ik de discussie met zo’n macho wel aangaan? Of doet hij dit alleen om te zuigen? In dat laatste geval, laat ik me niet vangen, natuurlijk. Ik heb wel wat beters te doen.

Je zal maar zo’n werkgever treffen. Of als collega, ermee moeten samenwerken. Zo’n vent die altijd alles beter weet, en alles op een andere manier wil samenvatten, omdat wij het als vrouw: ‘zo verkeerd zien!’ Hij is er waarschijnlijk gelukkig mee, en dat alleen al geeft blijk van totale onwetendheid.

Vragen aan een man om vrouwen te accepteren zoals we zijn is blijkbaar not done. Weten dat we de man moeten veranderen zoals hij is, vergt immers wat uitleg aan zijn adres. Hun gedachtengoed is immers te klein om alleen gelaten te worden.

Hieronder een tip voor vrouwen die regelmatig met een mannetjesputter te maken krijgen:

Surround yourself with those bring out the best in you, not the stress in you.