Nee, begrijpen zal ik mijn emoties wel nooit. Of die van die ander. Maar goed, ze zijn er. Voltallig. In overvloede aanwezig. Ik ben letterlijk van niets gespeend, en anderen ook niet, of zou dat betekenen dat er toch iets van menselijkheid in mij en anderen schuilt?

Emoties zijn gevoelens. Mensen hebben die, en dat maakt dat ze volmaakt on-perfectionistisch zijn. Snap je al wat ik wil zeggen? Een mens is pas een mens, wordt pas een mens, totdat je die bepaalde emotie bij hem gewaar wordt.

Ik kan vaak tot rare verbintenissen komen. Die pas tot uiting komen nadat er een golf aan emoties heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: ik maak ruzie. Die ruzies leiden vaak tot een explosie. Die explosie geeft of biedt ruimte aan het uiten van emoties. Pas dan, weet ik hoe het met die ander gesteld is. Wat zijn de zere punten? Waar is men het meest kwetsbaar? Hoe kan ik die ander helpen of zij mij?

Dat is vaak niet zo leuk. Het vergt van elkaar iets meer dan respect.

Maar nadien weet ik wel wat ik aan die ander heb. En wat ik aan mezelf moet doen.

Relaties zijn zonder meer af en toe een raadsel. Maar bieden ook – als je eenmaal weet wat je aan die ander hebt – het meest troost en onvoorwaardelijke steun….

Het #W(rite) O(n) T(hursday) woord van gisteren was:

Emotie ~ 1) Aandoening 2) Aandoenlijkheid 3) Affect 4) Bewogenheid 5) Beroering 6) Belevenis 7) Beweging 8) Beroering over het vijfde voorstel (crypt.) 9) Gevoel 10) Gevoelens 11) Gisting 12) Gewaarwording 13) Gevoelsexplosie 14) Gemoedsuiting 15) Gemoedsbeweging 16) Gemoedsgesteldheid 17) Gemoedsaandoening 18) Gevoelen 19) Heftige gemoedsbeweging

#WOT: betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verschijnt er een woord op de site van drspee.nl, waarover je iets kunt schrijven, vloggen of ploggen. Laat een link achter naar je eigen blog onder het woord van die week zodat iedereen mee kan lezen.

De #WOT is bedacht door Karin Ramaker. Daarna is het door moi overgenomen, vervolgens Hendrik-Jan de Wit en nu dus door Martha Pelkman.